Krótka instrukcja obsługi sklepu Zenex.pl

Po otrzymaniu z systemu ZENEX automatycznego e-maila z użytkownikiem i hasłem należy skopiować [Ctrl+C] tymczasowe hasło. Użytkownika należy zapamiętać.
Użytkownik w systemie Zenex składa się z dwóch członów.
Przykład:
03M2 – indywidualny numer klienta, widoczny na przykład na fakturze,
LKrawczyk – inicjał imienia i nazwisko użytkownika.
Użytkownika należy wpisać, a skopiowane hasło można wkleić [Ctrl+V]:

Logowanie

Natychmiast po zalogowaniu system wymaga zmiany hasła tymczasowego. Można je ponownie wkleić [Ctrl+V] i dalej wpisać dwa razy swoje własne, nowe hasło.

Wymuszona zmiana hasła tymczasowego

System po aktualizacji hasła wyloguje się, dlatego należy ponownie zalogować się, tym razem już swoim hasłem.

Potwierdzenie zmiany hasłaPonowne logowanie

Każda firma może posiadać wielu uprawnionych użytkowników logujących się osobnymi identyfikatorami. Dla bezpieczeństwa każde logowanie w systemie jest odnotowane razem z numerem IP. Dzięki temu użytkownik nadzorujący w firmie może sprawdzić kto i z jakich adresów IP się loguje. Jeżeli pojawią się jakieś nieznane wpisy z nieznanych adresów IP, zaleca się zmianę hasła u wszystkich użytkowników.

Historia logowan kontrahenta

Po zalogowaniu się do systemu sklepu mamy dostęp do większej ilości produktów oraz wszystkich dokumentów danej firmy, z możliwością składania i nadzoru nad realizacją swoich zamówień.
W systemie Zenex staramy się, by każdy symbol producenta był identyczny. Jeżeli producent używa znaków specjalnych np. spacji czy myślników, to należy je pominąć.
Klient, który nie wie jakiego produktu i jak należy go szukać w sklepie może najpierw sprawdzić listę producentów, których reprezentujemy. Wybierając danego producenta mamy możliwość wyszukania wszystkich jego produktów.

Zmiana parametru: producent w wyszukiwarce

Po wybraniu producenta należy kliknąć przycisk filtra Dostępność>0. Widzimy wtedy jakie produkty znajdują się w ofercie Zenex oraz jak wyglądają symbole danych produktów. Istnieje również możliwość ustalenia jak może wyglądać symbol produktu, którego nie ma na magazynie.
Uwaga: jeżeli przycisk „Dostępność >0” będzie aktywny, a szukamy produktu, który nie znajduje się w magazynie, to sklep nie pokaże żadnych wyników i należy wyłączyć ten filtr.

Wynik wyszukiwania z aktywnym filtrem dostępności na magazynie

Sklep oferuje także kafelki, w których można wybrać kategorie produktów.
W poniższym przykładzie wybrano: Aparaturę modułową / Wyłączniki nadprądowe / Wyłączniki nadprądowe 3P 6kA.
Po takiej selekcji sklep pokaże produkty wszystkich producentów.

Wynik wyszukiwania bez filtra dostępności

Wyniki wyszukiwania wszystkich produktów można zawęzić wybierając producenta i na przykład „Dostępność >0”.

Filtr dostępności jako sposób na zawęrzenie wyników wyszukiwania

Można także dopisać w nazwie, że szukamy wyłącznika 25 Amper o charakterystyce B. System wyszuka te produkty, bez względu na to jak wpiszemy tekst: 25A B czy też B 25A. Ważne, aby między szukanymi fragmentami była spacja.
System szukając danego tekstu, na przykład: „wyłącznik” zastępuje polskie litery „wylacznik” , ale nie robi tego odwrotnie. Dlatego jeżeli szukamy określonego produktu należy wpisywać go polskimi literami. Należy także zwrócić uwagę, że niektórzy producenci używają skrótów: np. wył. zamiast wyłącznik – tego system już nie rozpoznaje.

Wynik wyszukiwania bez filtra. Inne parametry wyszukiwania.

Szukając symbolu produktu po oryginalnej referencji producenta system podpowiada możliwe referencje. Widoczny też będzie przedrostek producenta, w poniższym przypadku: „SCHN” Symbole produktów można wpisywać od razu z przedrostkiem „SCHNLC1D115”lub bez. Zaleca się wpisywanie symboli z przedrostkiem, ponieważ oryginalny symbol na przykład „03001” może być wspólny dla kilku producentów. Wpisując „SCHN03001” otrzymamy wyniki tylko produktu Schneider Electric.

Wyszukiwanie - prezentacja systemu podpowiedzi

Poniżej omówiono selekcję produktów i ich import z cennika w Excelu, na przykładzie obudów systemowych Zenergy.

Wyszukiwanie - zmiana producenta na Zenex Zenergy

Arkusz wyceny systemu rozdzielnic Zenergy generuje zestawienie, które trzeba zmodyfikować, według poniższego wzoru. Ten wzór trzech kolumn (oryginalny symbol; ilość; przedrostek) stosuje się do wszystkich produktów i producentów.

Plik do importu produktów do koszyka

Można pobierać tylko pliki: .CSV .XLS .XLSX

Koszyk - wybranie pliku do importuKoszyk - pobieranie artykułów do koszyka

Jeżeli w importowanym pliku znajduje się produkt, który nie został znaleziony w systemie należy sprawdzić poprawność symbolu i można dodać produkt ręcznie – wyszukując go lub wykasować koszyk i pobrać plik ponownie.

Koszyk - raport z pobierania artykułów do koszyka

W powyższym przykładzie produkt Zenergy 85340 był po prostu zablokowany – niewidoczny w sklepie internetowym. Po zmianie statusu w systemie Zenex produkt można wyszukać i dodać ręcznie do koszyka.

Mini wyszukiwarka - przykład z Zenergy 85340Mini wyszukiwarka - wynik wyszukania

Bieżący koszyk można szybko podglądać ustawiając się na przycisku „Koszyk”.

Koszyk - podgląd zawartosci

Koszyk można w każdym momencie edytować – zmienić ilości, skasować, dodać produkty lub jeszcze raz zaimportować inne produkty.
Zestawienie znajdujące się w koszyku można konwertować na dwa rodzaje dokumentów:

 • Zapytanie Ofertowe
  • jest zapytaniem ofertowym lub klient może także zrobić sobie zestawienia do wyceny. Jeżeli jest to zapytanie ofertowe, to należy w uwagach dopisać tę informację, aby obsługa wiedziała co należy zrobić z dokumentem,
 • Zamówienie
  • jest bezpośrednim dokumentem do realizacji przez obsługę.
Koszyk - Tworzenie ofert lub zamówień

Po wysłaniu oferty, można przejść bezpośrednio do niej.

Koszyk - powiadomienie o stworzeniu oferty

W szczegółach oferty ważnym elementem jest pole „Ważność oferty”. Jeżeli wysłane zostało zapytanie ofertowe i operatorzy – sprzedawcy Zenex je poprawili, na przykład z lepszymi rabatami, to taką ofertę można ponownie przesłać do koszyka, jeżeli pole „Ważność oferty” zawiera datę dzisiejszą lub przyszłą. Koszyk przyjmie każde zestawienie z oferty z negocjowanymi rabatami, a rabat ustawi na najlepszy z danej oferty. Do koszyka można wstawić wiele ofert negocjowanych.

Szczegóły przykładowej Oferty

Wszystkie dokumenty można przeglądać w menu Dokumenty:

Menu - Dokumenty

W liście ofert widać wpisane szczegóły numeru zapytania, który ostatecznie znajdzie się na Fakturze sprzedażowej oraz Uwagi – instrukcje dla sprzedawcy lub własny opis projektu.

Lista ofert kontrahenta

Poniżej widać przyciski: „Eksport do pliku” i „Oferta do koszyka”. Każdy dokument można wyeksportować do Arkusza Kalkulacyjnego, a każdą ważną ofertę można wrzucić do koszyka, aby zamówić ten towar.

Oferta - szczegóły - dostępne opcje

Poniżej widok tej samej oferty przed zamówieniem.

Oferta w koszyku przed zamówieniem

Listę zamówień można filtrować po dacie i statusie realizacji.

Lista zamówień i dostępne filtry listy

Najważniejszą stroną systemu jest Analiza wszystkich złożonych zamówień, która daje pełne informacje o statusie zamówionych produktów. Produkty widoczne na zielono są już dostępne, produkty na białym tle nie są jeszcze dostępne. Standardowo kolumna „Data realizacji” nie zawiera potwierdzenia daty realizacji. Zostaje ona uzupełniona ręcznie przez pracownika firmy Zenex. Jeżeli daty nie są uzupełnione można wymagać, aby ich uzupełnienia dokonał dział sprzedaży.

Analiza zamowień

System oferuje także całościowy eksport dwóch informacji o produktach:

 • „Pobierz cennik” - wygeneruje nam plik z aktualnymi, ostatecznymi cenami zakupu dla danego zalogowanego klienta według przyznanych rabatów,
 • „Pobierz stany magazynowe” - jest opcją, w której użytkownik otrzymuje aktualną informację o wszystkich dostępnych produktach danego producenta.
Generator cennika - jak korzystać?

Przy niektórych produktach widoczny jest przycisk „Receptura”, ponieważ niektóre produkty oprócz standardowej dostępności gotowego produktu mogą być dostępne w większej ilości po ich złożeniu. W poniższym przykładzie przycisk pulpitowy: „SCHNXB5AA42” posiada recepturę, w której określono jego składniki – surowce:

 • SCHNZB5AA0 – Napęd przycisku
 • SCHNZBA4 – Wkładka przycisku czerwona
 • SCHNZBE102 – Blok styku 1 NC
 • SCHNZB5AZ009 – Korpus mocujący

System po naciśnięciu Przycisku Receptura sprawdza dostępność powyższych surowców i określa ile dodatkowych, gotowych przycisków można złożyć z surowców.

Wyszukiwanie - zastosowanie przycisku Receptura

Wiele produktów w magazynach Zenex jest stale magazynowana i ma ustalony zapas minimalny. Podczas wyszukiwania produktów przy opisie dostępności może pojawić się znak (kropki z kreską). Kreska oznacza, że został ustalony zapas minimalny, jeżeli kropka znajduje się nad kreską wtedy oznacza to, że zapas widoczny jest większy niż nasza ustalona ilość minimalna. Jeżeli kropka znajduje się pod kreską oznacza to, że widziany zapas jest mniejszy niż ustalony minimalny, oraz istnieje duże prawdopodobieństwo, że towar został już zamówiony u dostawcy i wkrótce pojawi się większa ilość dostępna. .

Magazynowne produkty.

 • Ilość dostępna mniejsza. - zapas aktualny mniejszy niż minimalny, towar jest prawdopodobnie już zamówiony u dostawcy.
 • Ilość dostępna większa lub równa. - towar w ilości większej niż minimalna, towar świeżo po dostawie.

Kurs euro z dnia: 21-01-2020 wynosi: 4.2459